พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย นายศิริวัฒน์ วรนาม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหันทรายและโรงเรียนบ้านบ่อหลวง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม ณ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหันทราย

ภาพข่าว : นางสาวนาตยา ทำจำรัส

เนื้อหาข่าว : นางสาวนาตยา ทำจำรัส

อำนวยการผลิต: นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย

!!!รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด!!!

สอบถามได้นะคะ