พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายปางสีดา ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังรี นำโดย นางปราณี แสงตาปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี พร้อมด้วยนางสาวเพชรนาถ ผลจันทร์ และนางสาวจุฑารัตน์ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านวังรี นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มปางสีดา ณ โรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ