พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านกะสัง นายณัฐดนัย วัฒนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี มีกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบสถานศึกษา

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

ถ่ายภาพ : นายครุฑ มาลัย

เนื้อหาข่าว : นายชัชนันท์ สื่อไพศาล

อำนวยการผลิต : นายณัฐดนัย วัฒนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง

สอบถามได้นะคะ