พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ โดย นายคมกฤช สมสาร์ คุณครูนิภา กลั่นเรืองแสง คุณครูเดือนจรัส ภูครองนาค
นำกองเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ เข้าร่วมพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(กลุ่มเครือข่ายนครินทร์) ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

สอบถามได้นะคะ