รับมอบถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 12 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   วันที่ 29 มิถุนายน  2565 เวลา 10.00 น. นางจิราวัฒน์  คุณเวียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุกะสัง   รับมอบถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ให้กับโรงเรียนบ้านบุกะสัง    จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 12 สำนักงานภาค 1   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โรงเรียนบ้านบุกะสังขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ภาพ : นางรัตติยา  ทองอุไร ครูธุรการ รร.บ้านบุกะสัง       ข่าว : นางอนัญญา  วะดวงดี ครูผู้ช่วย รร.บ้านบุกะสัง

****ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด****

สอบถามได้นะคะ