รางวัลเกียรติยศการประกวดห้องเรียนคุณภาพ สพป.สก. เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

🏆ครูเพ็ญยุภา นาเรือง ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

🏆ครูชนิกานต์ จิวราช ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เครดิสภาพ : นางวารินทร์ เสมาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน

เนื้อหาข่าว : นางสาวชนิกานต์ จิวราช > นายเอกนาวิน แดงมาก

อำนวยการผลิต : นางวารินทร์ เสมาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน

ครูเพ็ญยุภา นาเรือง
ครูชนิกานต์ จิวราช

>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

นางสาวชนิกานต์ จิวราช
STEAM
สอบถามได้นะคะ