วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุพจน์ สุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ นำคณะครู ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมทำความเคารพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทบทวนคำปฏิญาณ และกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ถ่ายภาพโดย : นางสาวยศวดี เขียวคล้าย (ธุรการโรงเรียน)

เนื้อข่าว : นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

อำนวยการผลิต : นายสุพจน์ สุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

สอบถามได้นะคะ