วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคก ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

⚜️ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ⚜️

กองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง และสามัญ โรงเรียนบ้านโคก ร่วมพิธีเดินสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ และนำกองลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนางสาวหฤทัย บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูผู้บังคับการลูกเสือนำกล่าวพิธีทบทวนคำปฏิญาณ

⚜️วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

⚜️ กิจการลูกเสือเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ

#วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ🇹🇭

น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ถ่ายภาพ : นางสาวภินทุสร สารการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคก

เนื้อหาข่าว : นางสาวเหนือดาว คนสัน ครูโรงเรียนบ้านโคก

อำนวยการผลิต : นางสาวหฤทัย บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก


สอบถามได้นะคะ