โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ได้รับอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ตามโครงการ CAPTAIN COLORS RUN #3

วิ่งเพื่อเด็ก ครั้งที่ 3 โรงเรียนกองทัพบอกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง