โรงเรียนวัดหนองติมกับพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองติม นำโดยนายธเนศ หอมทวน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกียรติมอบปลอกแขนสภานักเรียนให้แก่ประธานนักเรียนและคณะสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น หลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นสภานักเรียนแล้ว ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางศึกษาขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองติมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

สอบถามได้นะคะ