26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติด” -โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

  • โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน นำโดยนางวันเพ็ญ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ภายในหมู่บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพถ่าย : นางสาวยลดา อรัญรุด

เนื้อหาข่าว : นางวันเพ็ญ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

สอบถามได้นะคะ