พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2565

✨วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ✨ นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 มอบหมายนางดอกบัว เรืองเดช รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 กรกฏาคม ) ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ รวมทั้งนำมาลัยกรถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ มีการสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง และมีกิจกรรมนำลูกเสือ – เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 เนื่องจาก ผู้อำนวยการติดภาระกิจจึงไม่ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131 เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์ อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

✨ชมกิจกรรมทั้งหมด✨

สอบถามได้นะคะ