ผอ.สพป.สก 2ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษา ศน.นิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศ และ เจ้าหน้าที่ สพป.สก.เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้ขวัญกำลังใจ คณะครู ผู้บริหารและนักเรียน ในการบริหารงานโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ