โรงเรียนวัดหนองติมกับการตรวจสุขภาพของนักเรียน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองติมได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติมทุกคน ทางโรงเรียนวัดหนองติม นำโดยนายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และทางโรงเรียนวัดหนองติม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติมในครั้งนี้

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ