โรงเรียนวัดหนองติมกับการกำจัดลูกน้ำของยุงลายภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองติมได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ได้นำทรายอะเบทมาใช้ในการกำจัดลูกน้ำของยุงลายภายในโรงเรียนวัดหนองติม ทางโรงเรียนวัดหนองติม นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ได้ให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางโรงเรียนวัดหนองติม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครั้งนี้

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม / นายธนวัฒน์ ทองอ้ม ครูโรงเรียนวัดหนองติม
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ