พิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง กลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ได้จัดพิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

…ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด…

สอบถามได้นะคะ