“กิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

…วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมุ่งเน้นจิตสำนึกบุคลากรทางการศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว…

สอบถามได้นะคะ