กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสุรีย์ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนประกอบพิธีมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านใหม่ไทยถาวร และวัดเขาย้อยผาแดง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

เนื้อหาข่าว : นางสาวสิริพร ผงธุลี

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

อำนวยการผลิต : นางสุรีย์ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

!! คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด !!