กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วม กิจกรรมแห่เทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดตาพระยา และวัดเขาพรมสุวรรณ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ถ่ายภาพ : นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์

เนื้อข่าว : นายโชติพัฒน์ กันพูล

อำนวยการผลิต : นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง

สอบถามได้นะคะ