กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านโคกไพล 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกกราด
วัดโคกไพล และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตี เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

บทความ : นายชัชพล ธรรมมา
ภาพ : 
นายชัชพล ธรรมมา
อำนวยการผลิต : นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล 

สอบถามได้นะคะ