โรงเรียนวัดหนองติมกับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหนองติม นำโดย นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองติม เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ