กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง  ได้นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนบ้านโคกแจงไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโคกแจง พร้อมทั้งรับศีล ถวายปัจจัยเพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพถ่าย : นางสาววิภาพร ทองศรี

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

สอบถามได้นะคะ