แห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 ร่วมกับชาวบ้านเขาพรมสุวรรณ
และได้นำเทียนไปถวายในหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งมี จำนวน 5 วัดดังนี้

  1. วัดบ้านเขาพรมสุวรรณ
  2. วัดบ้านซับสมบูรณ์
  3. วัดป่าแคน
  4. วัดบ้านหนองเจริญ
  5. วัดบ้านแผ่นดินเย็น

โดยมีนายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ นำคณะครู นักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
ภายในหมู่บ้านเขาพรมสุวรรณ และบ้านตาพรม และนำเทียนไปถวาย ณ วัดบ้านเขาพรมสุวรรณ

ภาพกิจกรรม

สอบถามได้นะคะ