กิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียนจำพรรษา

คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียนจำพรรษาจำนวน ๓ วัด ๑. วัดห้วยโจด ๒. วัดพุทธอุทยาน ๓.วัดหนองป่าหมาก และมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันทำบุญและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆ ขออนุโมทนาสาธุบุญ

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด