กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา และเป็นประเพณีอันดีงาม ที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและระลึกถึงความสำคัญทางศาสนาดังเดิมสืบไป

!!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด!!!

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก 

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ