โรงเรียนวัดหนองติมกับคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหนองติม นำโดย นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว คณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี 2564 และโครงการต่อยอด ปี 2565 ทางโรงเรียนวัดหนองติม ขอขอบพระคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติในการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…
ชมวีดีทัศน์ต้อนรับ กอรมน. เฟซบุ๊ก…
ชมวีดีทัศน์ต้อนรับ กอรมน. ยูทูบ…

สอบถามได้นะคะ