โรงเรียนวัดหนองติมกับคณะผ้าป่าสามัคคีจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองติม นำโดยนายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองติม ยอดบริจาคทั้งหมด 51,021.50 บาท ทางโรงเรียนวัดหนองติมขอขอบพระคุณคณะผ้าป่าสามัคคีและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากครับ

ภาพ : นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม และคณะครู
บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ