กิจกรรมวันครบรอบสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

🟠🟠วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 🟠🟠

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ,นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลอรัญประเทศ

📣ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

📣งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ