จิตอาสาตัดผมฟรี ทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านโคกแจงได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะช่างตัดผมจิตอาสา นำโดย อาจารย์มนตรี ศรีอรัญ (ศรีอรัญบาร์เบอร์) และทีมงาน มาตัดผมนักเรียนชายและหญิงทั้งโรงเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง และคณะครู ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  ความเจริญรุ่งเรือง ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพถ่าย : นายพงษ์ศิริ กุลศิริ

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ