ชมรายการพุธเช้า ช่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2565 และประชุมผู้บริหารการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2565 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และสัมฤทธิภาพ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อติดตามงานในรอบสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มงาน

✅สถานที่ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

🔹ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

  • งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ