ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑  นำโดย นายสุพจน์  นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา      ทำบุญถวายจตุปัจจัยและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสองพี่น้อง  สำนักสงฆ์ทางโค้ง   สำนักสงฆ์ซับเม็ก  ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ถ่ายภาพ : นางสาวสุนิษา บัวแดง ครู

เนื้อหาข่าว : นางสาวสุดาวดี ศิลาไสล ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต : นายสุพจน์ นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑

สอบถามได้นะคะ