สพป.สระแก้วเขต ๒ #เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕🟨

⏰เวลา ๐๘.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป , นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข็มแข็งขององค์กร

ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ นายพสุ ขุนหาญ และผู้เชิญธงชาติ ได้แก่ นางสาวศศิธร อรัญ และ นายวิศรุธ ชมเชย

สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ คณะวงดุริยางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ที่ได้มาบรรเลงเพลงชาติ ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงครั้งนี้

🌅ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🌅งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ