โรงเรียนวัดหนองติมกับการต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เป็นการเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาในกระชัง ปลูกพืชผักสวนครัวและการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนการปั้นปูนของทางโรงเรียนวัดหนองติม ทางโรงเรียนวัดหนองติม ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโครงการเกษตรฯเป็นอย่างสูงครับ

ภาพ : นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม
บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ