โรงเรียนบ้านโป่งคอม เข้าร่วมกิจกรรม “พุทธธรรมนำสังคมสันติสุขสัญจร”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “พุทธธรรมนำสังคมสันติสุขสัญจร” โครงการสังฆะประชาปันสุข เผยแผ่พุทธธรรม นำสังคมสันติสุข วิถีใหม่ โดยคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งคอม
ภาพถ่าย : นายทัศน์พล สาคเรศ
ผู้อำนวยการ : นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม

!!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!!

สอบถามได้นะคะ