พาน้องเข้าวัด

      วันที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑   นำโดยนายสุพจน์  นันทะเทศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู นำนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันพระแรม ๘ ค่ำ  เดือน ๘  ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ถ่ายภาพ : นางสาวสุนิษา บัวแดง ครู

เนื้อหาข่าว : นางสาวสุดาวดี ศิลาไสล ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต : นายสุพจน์ นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ ๑

สอบถามได้นะคะ