โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

22 กรกฎาคม 2565 นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชันเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันดังกล่าว ในการจัดกิจกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงละคร การแสดงรีวิวประกอบละครสั้นๆ การประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ การวาดภาพระบายสี คัดลายมือ การเขียนเรียงความ นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งชุดเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ซึ่งต้องขอขอบคุณ นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่ได้ให้คำปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้อย่างดีเยี่ยม

ถ่ายภาพโดย : Suphansa

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย:นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ