โรงเรียนวัดหนองติมกับโครงการคุณธรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองติม นำโดยนายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม โดยการให้คะแนนการนำเสนอเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมประจำใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ