กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2565

22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองเรือได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย มีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายตัวละครไทยประกวดร้องเพลงกิจกรรมรำกลองยาวประกวดวาดภาพระบายสีเรียงความและกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และภาษาไทยอีกมากมาย

สอบถามได้นะคะ