กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565  

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมี นายกิตติชัย ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และสังฆทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ไพรอนันต์พุทธาวาส และ วัดบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามต่อไป

เนื้อหาข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิชาดา สุวรรณภาพ

อำนวยการผลิต : นายกิตติชัย ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

สอบถามได้นะคะ