โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวนทั้งสิ้น 81 คน คณะครูผู้ดูแลและควบคุมตามคำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่ 54/2565 จำนวน 18 คน ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา โดยมีนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นแหล่งให้ความรู้ทั้ง พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ได้เรียนรู้ความเป็นมาของซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ มีทีมวิทยากรจากทางสถาบันให้ความรู้และการชมวีดีทัศน์ โดยนักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับความตื่นเต้น สนุกสนาน ตลอดการจัดกิจกรรม

ถ่ายภาพโดย : Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภ้ชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

**ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม**

สอบถามได้นะคะ