กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

ถ่ายภาพ : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบถามได้นะคะ