กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านโคกแจง นำโดยนางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ และกิจกรรมฐานต่างๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและรู้รักษ์ภาษาไทย

ภาพถ่าย : นางสาวศันสนีย์ เทียมเสงี่ยม

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

สอบถามได้นะคะ