โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ความสามารถของเด็กๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ” วันภาษาไทยแห่งชาติ”

นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ความสามารถของเด็กๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปีการศึกษา๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยที่มีมาแต่ช้านานรู้จักประวัติของภาษาไทยและประวัติผู้ก่อเกิดภาษา และวรรณคดีต่างๆที่รู้จักสามารถนำไปใช้ในการเรียนของนักเรียนได้ มีกิจกรรมที่จัดคือ การคัดลายมือ ประกวดอ่านทำนองเสนาะบทอาขยาน ประกวดการแต่งกาย รวมไปถึงประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ ซึ่งให้เด็กสามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยและกล้าแสดงออกในหลายๆกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นใรครั้งนี้

“เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม , คุณครูภัณฑิรา ชนะมาร

เนื้อหาข่าว : คุณครูสุธีญา สีหะราช

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพถ่ายทั้งหมด”

สอบถามได้นะคะ