น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา นำโดย นายหมอน โพธิ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านโคกระกานายปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา คณะครูและนักเรียน น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ถ่ายภาพ : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

สอบถามได้นะคะ