โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสำรวม มีอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส มอบหมายให้นางลัดดา ถาวรสาลี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสร่วมกันร้องเพลงและลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน หลังจบกิจกรรมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ