กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง นำโดย นางวันเพ็ญ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด

สอบถามได้นะคะ