โค้ช Lasse Peter Pestel จาก สโมสร Homburger Turngemeinde Bad Homburg -Germany สอนนักเรียนเล่นกีฬาบาสเกตบอล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ขอขอบคุณ โค้ช Lasse Peter Pestel จาก สโมสร Homburger Turngemeinde Bad Homburg -Germany คุณวัชรติณณวีร์ เพสเทล และเด็กชายลีนุส ปิยังกูร อินคา เพสเทล ที่นำลูกบาสเกตบอล จำนวน 18 ลูก และไอศกรีม จำนวน 1 ถัง มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย และสอนนักเรียนเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสอนเบสิคพื้นฐานของการกีฬา โดยการประสานงานจาก คุณครูปัญญาพร เดอ กรู๊ฟและคุณครูวินนี่ เดอ กรู๊ฟ

สอบถามได้นะคะ