การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 และนางพนิดา พลเดช ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 จำนวน 1 ราย คือนางสาวอิสริยา คำแหงรส ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

ถ่ายภาพ : นายนิชากร สักกุนี

เนื้อหาข่าว : นายนิชากร สักกุนี

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน

สอบถามได้นะคะ