การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ผลการแข่งขัน เด็กหญิงเนตรนภา พริ้งเพราะ นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครูผู้ฝึกสอน ครูคมสัน ช่วยพิมาย

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ