กิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย นำโดย นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเช่น ลงนามถวายพระพร มอบรางวัลแม่ดีเด่น กิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความเรื่องแม่ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สอบถามได้นะคะ